jueves, 14 de mayo de 2015

IDEOLOGIES.

Després d'haver tractat durant uns dies el tema de les ideologies (culte a la primesa, mesomorfirsme, rendiment, recreacionisme, igualitarime i sexisme) mitjançant un aprenentatge cooperatiu per mitjà del mètode "puzzle de Aronson, vam realitzar una prova per qualificar aquestos coneixements tractats entre els companys, on cadascun dels seus integrants donava una explicació de la ideologia elegida i tractada per un altre grup d'experts que anteriorment havia sigut tractada. Tot i això, tots els coneixements que han sigut adquirits no sempre es recorden a la perfecció, i per aquest motiu, vaig a realitzar un resum i intentaré adjuntar materials que faciliten la comprensió de les diferents ideologies.


MESOMORFISME Y CULTE A LA PRIMESA.
Són dues ideologies que fan referència al cos. Mentre que el mesomofisme posa el cos ideal com a musculat, fort, esvelt, el culte a la primesa posa el seu ideal en un cos prim com a triunfador, un cos que s'ha d'aconseguir per arribar a encaixar a la societat. A més, el culte a la primesa s'associa a la dona i el mesomorfisme a l'home. També podem dir que aquestos dos cossos es vinculen amb salut i normalitat, però no te perquè ser així.
SEXISME Y IGUALITARISME.

A la vegada que el sexisme i l'igualitarisme van contraposades, aquestes dues tenen lligams.
El sexisme tracta d'una discriminació per gènere o sexe, com també cap a estereotips de rols socials. Es pot dir que s'enfoca cap a una discriminació més cap a la dona, i per aquest motiu s'associa al maxisme. No obstant,aquest concepte forma partd'un subconjunt d'aquesta ideologia.
Pel que fa a l'igualitarisme, és una ideologia que tracta a totes les persones per igual, ja siga per raça, sexe, edat, etc. Tot i això, ve més donada per la seua relació amb el sexisme.A més, podem trobar diferents enfocaments d'aquesta: igualtat d'accés (tots amb mateixes possibilitats per dur a terme una tasca), igualtat de respecte (distribuint de forma igual el dret a la dignitat, llibertat, benestar) i igualtat de tracte (tratar a tots de la mateixa manera).Però, pot crear conflictes i aleshores parlarem d'una discriminació positica. Aquesta discriminació positiva significa que per a que existisca aquest igualitarisme, per exemple, en l'esport es divideixen les competicions per sexes. Per tant, i proposant una qüestó en l'aire, per a que existisca aquest igualitarisme, tindria que anar aquest lligat de cert sexisme (discriminació)?RECREACIONISMO Y RENDIMIENTO
Respecte a la ideologia del rendiment, tracta d'aquella que es centra amb les aptituds i habilitats físiques, amb l'jectiu de buscar la formació d'esportistes d'èlit. Però que a vegades açò crea conflictes al'àmbit educatiu de l'escola, en que es presta atenció a aquells que retenen aquestes capacitats, fent de costat a la resta. Un exemple es troba a l'hora d'ecvaluar a l'alumnatper les seues aptituds i condicions físiques.
En canvi, el recreacionisme es troba relacionat amb el plaer de divertir-se, res a veure amb posar el cos al llímit. Les persones duen a terme la recreació, cosa que no és el mateix que recreacionisme, ambla fi de gaudir i sols que gaudir. Per això, diem que en aquest moment en que es du a terme, aquest moviment perd tot el seu caràcter educatiu. A més, totes les conductes referents a aquesta ideologia de vegades poden ser dolentes, i per això s'ha de tenir cura i saber quan s'actua correctament i quan no.
Relacionant aqustes ideologies, en l'àmbit de l'educació física de l'escola, i per tant de l'educació del moviment, quina és la postura que s'hauria d'adoptar?


No hay comentarios:

Publicar un comentario