jueves, 14 de mayo de 2015

IDEOLOGIES.

Després d'haver tractat durant uns dies el tema de les ideologies (culte a la primesa, mesomorfirsme, rendiment, recreacionisme, igualitarime i sexisme) mitjançant un aprenentatge cooperatiu per mitjà del mètode "puzzle de Aronson, vam realitzar una prova per qualificar aquestos coneixements tractats entre els companys, on cadascun dels seus integrants donava una explicació de la ideologia elegida i tractada per un altre grup d'experts que anteriorment havia sigut tractada. Tot i això, tots els coneixements que han sigut adquirits no sempre es recorden a la perfecció, i per aquest motiu, vaig a realitzar un resum i intentaré adjuntar materials que faciliten la comprensió de les diferents ideologies.


MESOMORFISME Y CULTE A LA PRIMESA.
Són dues ideologies que fan referència al cos. Mentre que el mesomofisme posa el cos ideal com a musculat, fort, esvelt, el culte a la primesa posa el seu ideal en un cos prim com a triunfador, un cos que s'ha d'aconseguir per arribar a encaixar a la societat. A més, el culte a la primesa s'associa a la dona i el mesomorfisme a l'home. També podem dir que aquestos dos cossos es vinculen amb salut i normalitat, però no te perquè ser així.
SEXISME Y IGUALITARISME.

A la vegada que el sexisme i l'igualitarisme van contraposades, aquestes dues tenen lligams.
El sexisme tracta d'una discriminació per gènere o sexe, com també cap a estereotips de rols socials. Es pot dir que s'enfoca cap a una discriminació més cap a la dona, i per aquest motiu s'associa al maxisme. No obstant,aquest concepte forma partd'un subconjunt d'aquesta ideologia.
Pel que fa a l'igualitarisme, és una ideologia que tracta a totes les persones per igual, ja siga per raça, sexe, edat, etc. Tot i això, ve més donada per la seua relació amb el sexisme.A més, podem trobar diferents enfocaments d'aquesta: igualtat d'accés (tots amb mateixes possibilitats per dur a terme una tasca), igualtat de respecte (distribuint de forma igual el dret a la dignitat, llibertat, benestar) i igualtat de tracte (tratar a tots de la mateixa manera).Però, pot crear conflictes i aleshores parlarem d'una discriminació positica. Aquesta discriminació positiva significa que per a que existisca aquest igualitarisme, per exemple, en l'esport es divideixen les competicions per sexes. Per tant, i proposant una qüestó en l'aire, per a que existisca aquest igualitarisme, tindria que anar aquest lligat de cert sexisme (discriminació)?RECREACIONISMO Y RENDIMIENTO
Respecte a la ideologia del rendiment, tracta d'aquella que es centra amb les aptituds i habilitats físiques, amb l'jectiu de buscar la formació d'esportistes d'èlit. Però que a vegades açò crea conflictes al'àmbit educatiu de l'escola, en que es presta atenció a aquells que retenen aquestes capacitats, fent de costat a la resta. Un exemple es troba a l'hora d'ecvaluar a l'alumnatper les seues aptituds i condicions físiques.
En canvi, el recreacionisme es troba relacionat amb el plaer de divertir-se, res a veure amb posar el cos al llímit. Les persones duen a terme la recreació, cosa que no és el mateix que recreacionisme, ambla fi de gaudir i sols que gaudir. Per això, diem que en aquest moment en que es du a terme, aquest moviment perd tot el seu caràcter educatiu. A més, totes les conductes referents a aquesta ideologia de vegades poden ser dolentes, i per això s'ha de tenir cura i saber quan s'actua correctament i quan no.
Relacionant aqustes ideologies, en l'àmbit de l'educació física de l'escola, i per tant de l'educació del moviment, quina és la postura que s'hauria d'adoptar?


jueves, 7 de mayo de 2015

PROBLEMES DEL "CULTO A LA DELGADEZ"

Com hem nomenat, una ideología tracta de creences, valors i pràctiques socials que configuren la forma de veure, comprendre y pensar de la realitat.

En aquest cas, ens situarem en la posició de la primesa. No obstant, a que ens referim quan parlem de primesa? Fisiològicament la primesa és la desaparició de les reserves adiposes de l'organisme, acompanyada, de vegades, d'atrofia de les mases musculars i de les vísceres. A més, aquesta ideologia de la forma corporal ensenya a percebre i interpretar el canvis corporals, aprenent a diferenciar els cossos on en la societat el aquest és com una moneda de canvi i disposante en una prespectiva.
Tant de debò, la primesa no sols es un canvi en la anatomia del cos, significa alguna cosa més...

Majoritariament, el cos prim s'associa a la dona, sent el cos ideal sa per a aquestes. Pel seu culte parlem d'una dona dèbil, fràgil, que necessita tenir cura per part de l'home. Però per nomenar la primesa cal parlar a partir d'uns canons establerts, els quals si la dona no es troba dins d'aquests podria dir-se que es tracta d'una persona despreciable, "grosa", que no té cabuda en la societat. Per tant, aquella dona que té un cos atractiu, a més de que aquest deu agradar a l'home, és aquell que triunfa, i per tant aquell al que la dona aspira a tenir.

No sempre és desitjable...

Potser aquesta ideologia, la qual ha marcat un abans i un després en les societats occidentals, ha creat a la dona un conflicte per acoplar en aquesta, duent-la a comportaments dràstics per a conseguir aquest cos ideal, el cos que aspira tenir, o millor dit, aquell que la societat li pren culte. Aquests comportaments extrems, condueixen a enfermetats, com poden ser l'anorèxia i la bulimia.

L'anorèxia és un transtorn alimentici que altera la relació de la persona amb el menjar, on aquesta es limita exageradament la seua ingesta pisant en perill la seua vida. A més, aquestes poden perdre la seua percepció, arribant a veures com a persones groses no estant-ho.


Resultado de imagen de bulimia dibujos La bulimia pot vindre per causes diveres, tant psicològiques com somàtiques, que produeix variacions al mejar amb periodes de compulsió per menjar, junt amb altres dietes abusives, associades a vòmits i la ingesta de medicaments laxants i diurètics.
També, trobem d'altres aspectes que marquen aquest abans i després en el culte a la primesa com pot ser la moda tèxtil, ja que el seu tallatge s'ha vist reduit en gran mesura. Per exemple, una dona que utilitzava una talla 36 d'abans, hui pot ser una 40, o l'amplària de maluc, etc. Açò, pot afectar a la visió de la dona sobre el seu cos a partir del canon de la societat, incentivant-la a realitzar comportaments per conseguir la primesa fent culte a aquesta.

Una idea per a trencar amb el culte a la primesa, són les models que posen en la societat no buscant aquesta prespectiva. Per exemple, aquelles models de talles grans:

Aquestes provoquen un canvi en que no sols tractaria de ser la primesa a les dones el que les faria ecaixar sino tambe d'altres, com els rostres bells, ja que així ajuda a canviar el sentir general de tothom.